Eind deze zomer stonden een paar ecologen van Bureau Endemica in Akersloot watergangen af te scheppen. De inhoud van het net werd vervolgens afgespeurd en piepkleine slakjes werden met een pincet tussen het plantmateriaal en andere vangsten uit gevist. Ze waren hier op zoek naar de Platte schijfhoren.

Met een grootte van maximaal 6 mm (en een dikte van slechts 1 mm) valt het niet mee om deze diertjes met het blote oog op soort te determineren. Daarom gingen de gevangen exemplaren mee naar kantoor en werden ze daar uitgebreid bekeken met behulp van een binoculaire microscoop (zie afbeelding hieronder). Op basis van soortspecifieke kenmerken kon worden bevestigd dat het hier inderdaad om de Platte schijfhoren ging. Maar wat maakt dit slakje bijzonder?

De Europese populatie is flink achteruit gegaan en ook binnen Nederland neemt de verspreiding van de soort af. De reden hiervoor is het verlies van leefgebied, drainage, frequente baggerwerkzaamheden of overbemesting van weilanden. De Platte schijfhoren is namelijk afhankelijk van stilstaand of langzaam stromend water dat schoon is en rijk aan vegetatie, zuurstof en calcium. De soort komt niet voor in verontreinigd of brak water. De Platte schijfhoren is daarom echt een kwaliteitsindicator voor de watergangen in gebieden waar ze voorkomen. Bescherm je de soort, dan bescherm je direct ook de waterkwaliteit en dus een belangrijk deel van het ecosysteem. Dubbel winst dus!

Links; Enkele Platte schijfhorens onder de binoculair. Rechts: het verspreidingsgebied van de soort binnen Nederland (Bron: NDFF 2012-2022).