Endemica

voor mens en natuur

Advies- en onderzoeksbureau voor al uw ecologische vraagstukken

 • Natuur Wet- en regelgeving
 • Biodiversiteitsherstel
 • Stadsnatuur
 • Klimaatverandering
 • Stikstofcrisis
 • Energietransitie
 • Natuurinclusief bouwen
 • Effectstudies
 • Mariene ecologie
 • OmgevingsScan Flora en Fauna
 • AERIUS – berekening
 • Voortoetsen en Passende beoordelingen
 • Ecologische begeleiding / Omgevingsvergunning aanvraag
 • Soortmanagementplan (SMP)/gebiedsgerichte ontheffing
 • SNL – en Kleurkeur monitoring
 • Soortenonderzoek
 • Dierbeweging en zenderstudies
 • Windmolen-slachtofferonderzoek
 • Zeevogel- en zeezoogdieronderzoek

Onafhankelijk ecologisch onderzoek

Hart voor de natuur, aandacht voor uw belang

Bureau Endemica bv is een onafhankelijk ecologisch onderzoeks- en adviesbureau. We werken samen met Provincie Noord-Holland, OD-NHN, gemeenten, wooncorporaties en projectontwikkelaars om de natuur te beschermen bij bouwwerkzaamheden. En we helpen natuurbeheerders bij het opstellen van verantwoord en effectief natuurbeleid. Dit doen we met hart voor de natuur en met aandacht voor uw belangen. Met helder advies en praktische oplossingen helpen we u bij alle ecologische vraagstukken.

tweekleurige-vleermuis

Diensten van Endemica

OmgevingsScan Flora en Fauna
OmgevingsScan Flora en Fauna

Onderzoek naar de impact en effecten van natuurwetgeving op uw project en advies bij eventuele aanpassingen of vergunningen.

SNL Monitoring
SNL Monitoring

Metingen naar de kwaliteit van een natuurgebied met betrekking tot een aanvraag voor de subsidie Natuur en Landschap.

Ecologisch onderzoek
Ecologisch onderzoek

Ecologisch onderzoek, opzetten van monitoringsplannen en inventarisaties van beschermde soorten zoals vleermuizen, marters, muizen en libellen.

Inrichting en beheer
Inrichting en beheer

Hulp bij een duurzame en ecologisch verantwoorde inrichting om biodiversiteit te stimuleren in o.a. zonneparken en stedelijk gebied.

Natura 2000 Voortoets
Natura 2000 Voortoets

Uitvoering van de verplichte voortoets bij werkzaamheden in of nabij een Natura 2000-gebied en advies over mogelijke vervolgstappen.

Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning

Advies over gedragscodes, vergunningsaanvragen en ecologische begeleiding bij bouw- of herinrichtingsprojecten die mogelijk schade toebrengen aan flora en fauna.

We werken onder meer voor

franjestaart

Meer weten over onze diensten?

Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag.