inrichting-en-beheer

Duurzame Inrichting

Bij ruimtelijke inrichting wordt steeds vaker nagedacht over energiebesparende of energie-opwekkende mogelijkheden. Maar duurzaamheid gaat over meer dan energie. Endemica adviseert bij de aanleg van ruimtelijke projecten zoals zonneparken of stedelijk gebied over een duurzame inrichting die biodiversiteit stimuleert.

Ecologische inrichting van zonnepark

De vraag naar groene energie, zoals van grootschalige zonneparken, groeit. Voor de aanleg hiervan is een omgevingsvergunning vereist, en één van de aspecten daarvan is of de panelen passen in het bestemmingsplan en de aanwezige beschermde natuurwaardes niet zullen aantasten. Met een duurzame inrichting kan een zonnepark juist bijdragen aan biodiversiteit. Het park kan worden ingericht als leefgebied voor akkervogels of als groeigebied voor specifieke planten en kruiden, waarmee we boven- en ondergrondse biodiversiteit stimuleren. In de provincies Groningen en Noord-Holland zijn al richtlijnen voor een ecologische inrichting van zonneparken, en in de toekomst wordt dit mogelijk een landelijke vereiste bij vergunningaanvragen. Endemica denkt graag mee over de inrichting van uw zonnepark zodat het, ook in de toekomst, aan alle ecologische richtlijnen voldoet.

Verbetering bodemkwaliteit

Ecologie gaat niet alleen over zichtbare natuur. Een veelvoorkomend probleem is slechte bodemkwaliteit door met name intensieve landbouw en verlaging van de grondwaterspiegel. De bodem heeft weinig variatie in bodemleven waardoor er zeer beperkte vegetatie groeit. De aanleg van een zonnepark kan de bodemkwaliteit verslechteren, maar kan ook bijdragen aan herstel. Hoe wordt de fundering aangelegd, welke materialen worden in de grond gestopt, waar valt de schaduw? Door hier vooraf bij stil te staan kunt u met uw zonnepark zowel bijdragen aan de energiebehoefte als aan bodemkwaliteit en biodiversiteit.

Natuurinclusief bouwen

Vaak kunnen we met eenvoudige voorzieningen in gebouwen al veel doen om biodiversiteit en leefbaarheid in de stad te vergroten. Denk aan architectonische aanpassingen in het ontwerp, andere materiaalkeuzes of integratie in het natuurlijk landschap. Neem de huismus: die heeft behoefte aan nestgelegenheid maar ook aan voldoende voedsel (insecten), drinkplekken, zandbaden en schuilgelegenheid in struikgewas. Door hier in de ontwerpfase van ruimtelijke plannen al over na te denken, kunnen de behoeftes gerealiseerd worden zonder veel extra kosten. Endemica kijkt graag met u mee naar alle mogelijkheden voor uw project, zodat het ook in de toekomst fijn leven is voor mens én natuur.

franjestaart

Endemica adviseert u graag bij de (her)inrichting van ruimtelijke locaties

Heeft u plannen voor de (her)inrichting van een locatie? En wilt u hiermee ook graag bijdragen aan de lokale biodiversiteit? Dan adviseert Endemica u graag over de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op.