Endemica: één plek voor al uw ecologisch advies

Endemica is een landelijk onderzoeks- en adviesbureau voor vraagstukken rondom ecologie, natuur en landschap. We adviseren bedrijven, overheden en natuurbeheerders bij ecologische kwesties zoals lucht- en waterkwaliteit (PAS), bodemleven, aanwezigheid van beschermde diersoorten, natuurbeheerplannen en duurzame inrichting.

We nemen u op dit gebied alle zorg uit handen. Van verkennend vooronderzoek tot vergunningaanvraag en zelfs ecologisch advies tijdens werkzaamheden: Endemica staat u bij gedurende het hele traject. We hebben passie voor de natuur en oog voor uw belangen. Samen met u zoeken we naar de juiste balans tussen mens en natuur.

gierzwaluw-op-wit

Helder advies en praktische oplossingen

Het is lastig om uw weg te vinden in de wirwar van landelijke, provinciale en gemeentelijke natuurwetgeving en hoe dit van toepassing is op uw project. Wat betekent het voor de werkzaamheden als er vleermuizen in de spouwmuren zitten? Of wat als uw projectlocatie vlak naast een natuurgebied met beschermde vogelsoorten ligt?

Endemica geeft helder advies en praktische oplossingen bij al dit soort vragen. We vertellen precies wat er wel én niet mag, hoe u voldoet aan vergunningseisen en hoe u uw project optimaal kunt vormgeven binnen de grenzen van natuurwetgeving.

Endemica: Uitleg over onze naam

Als bedrijfsnaam hebben we gekozen voor Endemica en met reden. Endemische soorten komen alleen in een bepaald gebied (zoals een land, eiland, meer of delta) voor en nergens anders. De Noordse woelmuis bijvoorbeeld is een Nederlandse endeem, want buiten ons land komt deze soort niet voor. Vandaar een muis in ons logo. De relatie tussen de vorm van endemische organismen en hun ecologie is altijd uniek. Dit geldt ook voor ons en daarom deze naamskeuze. Wij komen alleen in West Nederland voor, vinden de juiste balans tussen mens en natuur, zijn flexibel, klantvriendelijk en innovatief.

Medewerkers

Oprichter en eigenaar Richard Witte heeft zijn wortels op natuureiland Texel. Passie voor natuur en mens heeft hij al van kinds af aan. Na zijn studie Vegetatiekunde en Dierecologie aan de Wageningen Universiteit heeft hij jarenlang uitvoering gegeven aan de Biologische Monitoring van de Noordzee en Nederlandse kustwateren. Later werd hij coördinator Beschermplan Noordse woelmuis bij de Zoogdiervereniging. Met Endemica benut hij de kans om passie en kennis innovatief in te zetten. Zo hielp hij met opzetten van het eDNA onderzoek bij muizen. Dankzij hem is Endemica een van de eerste bureaus die warmtebeeldcamera’s gebruiken bij vleermuizenonderzoek. Ook het gebruik van Batlures (vleermuisgeluidsboxen) en klimaatsensoren bij vleermuisonderzoek en bescherming is uniek.

Djoeah Schiebel wordt gedreven door haar passie voor natuur en menselijke culturen. Na haar opleiding Media, informatie en Communicatie aan de Hoge School van Amsterdam volgde ze een cursus Eco-training in Zuid-Afrika en werkte ze voor Wildlife & Conservation in Zimbabwe. Met een schat aan kennis over natuur en natuurbescherming keerde ze terug in Nederland. Hier volgde ze de opleiding Toegepaste Biologie aan de Aeres Hoge School in Almere en werkte ondermeer met ArcGis. Natuurinventarisaties, met name van kleine marterachtigen en vleermuizen, zijn haar lust en leven geworden.

Met bijna 40 jaar veldervaring geldt Jan Wondergem als een Nederlandse vleermuiskenner bij uitstek. Hij stond aan de wieg van het eerste onderzoek aan vleermuizen in Nederland. Zijn kracht ligt niet alleen in zijn kennis over de Nederlandse biodiversiteit maar belangrijk zijn ook zijn technische en sterke sociale vaardigheden. Dit komt goed van pas bij de ecologische begeleiding van civiele projecten. Vanaf de oprichting van bureau Endemica is hij bij ons actief als ‘flexibele’-schil.

Onderzoek Flora en fauna met eigen ontheffing

Bureau Endemica heeft een eigen ontheffing Wet natuurbescherming (RUD.277887)  voor onderzoek naar flora en fauna in het kader van ruimtelijke ingrepen of biodiversiteitsonderzoek. Het gaat om onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde soorten. De inventarisaties van de verschillende soorten vinden plaats volgens de daartoe geldende inventarisatieprotocollen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende vangmiddelen zoals Life-traps, dekplaten en vlindernetten.

Zoekt u advies bij vragen over ecologie, natuur en landschap?

Vul ons contactformulier in, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ons ook bellen of e-mailen.

grootoorvleermuis-vliegend-zwart