Quickscan Flora en Fauna

Met een Quickscan Flora en Fauna adviseren we u over de impact en effecten van natuurwetgeving op uw project. Blijkt dat de geplande werkzaamheden in conflict zijn met die wetgeving? Dan helpen we met een ontheffingsaanvraag of benodigde aanpassingen aan het project.

tweekleurige-vleermuis

Onderzoek naar beschermde plant- en diersoorten

De Quickscan Flora en Fauna is een verkennend onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten in het plangebied. Voor onderzoek aan beschermde flora en fauna gebruiken wij onze eigen ontheffing (RUD.277887). Zijn deze soorten aanwezig, dan onderzoeken we de impact van uw project op hun leefgebied en adviseren we u over projectaanpassingen of benodigde vervolgstappen. Hierbij hebben we niet alleen oog voor de ecologische belangen maar ook voor die van u. We denken, binnen de kaders van natuurwetgeving en met hart voor de natuur, maximaal met u mee over praktische oplossingen. Ons doel is om uw projectplannen te verenigen met natuurbehoud.

Onderzoek naar beschermde plant- en diersoorten

De Quickscan Flora en Fauna is een verkennend onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten in het plangebied. Zijn deze aanwezig, dan onderzoeken we de impact van uw project op hun leefgebied en adviseren we u over projectaanpassingen of benodigde vervolgstappen. Hierbij hebben we niet alleen oog voor de ecologische belangen maar ook voor die van u. We denken, binnen de kaders van natuurwetgeving en met hart voor de natuur, maximaal met u mee over praktische oplossingen. Ons doel is om uw projectplannen te verenigen met natuurbehoud.

Advies bij aanwezigheid vogels, beschermde planten of dieren

De Wet natuurbescherming houdt in dat u geen schade mag toebrengen aan vogels en beschermde dieren of planten. Maar als deze aanwezig zijn betekent het niet dat uw project geen doorgang kan vinden. Met aanpassingen in de planning of bouwplannen kan schade meestal vermeden worden en kunt u, zonder ontheffingsaanvraag, verder met het project. Dit betekent bijvoorbeeld dat u pas start met werkzaamheden na het broed- of paringsseizoen, of dat u aangewezen rust- en verblijfplaatsen van de dieren vermijdt.

Ontheffing van de Wet natuurbescherming

Is het niet mogelijk om schade met projectaanpassingen te voorkomen? Dan heeft u een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. Voor een ontheffingsaanvraag is vaak aanvullend onderzoek nodig. Zijn er bijvoorbeeld mogelijk vleermuizen aanwezig, dan moeten we tussen mei en september minimaal 4 ‘vleermuisrondes’ uitvoeren voordat een ontheffing kan worden aangevraagd. Endemica volbrengt alle benodigde onderzoeken en overige vereisten voor een ontheffingsaanvraag.

franjestaart

Heeft u interesse in een Quickscan Flora en Fauna?

We raden aan om de Quickscan minimaal een jaar vóór de geplande werkzaamheden uit te laten voeren. Daarmee voorkomt u vertraging bij de uitvoering van het project. Heeft u vragen over de Quickscan door Endemica of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op: