Natuurinclusief bouwen, een term die je waarschijnlijk steeds vaker tegenkomt de laatste tijd. Dat is niet zo gek, want met de huidige woningtekorten wordt dit een steeds belangrijker aspect bij renovatie en nieuwbouw. Natuurinclusief bouwen is het integreren van natuur in de bouw of renovatie van nieuwe gebouwen en de directe omgeving hiervan met als doel de lokale biodiversiteit te verhogen. Dit is belangrijk omdat de strijd om ruimte de komende jaren groter wordt. Vergroening van de leefomgeving is belangrijk om de stad leefbaar, gezond en klimaatadaptief te houden.

Gelukkig zien steeds meer mensen, bedrijven en gemeenten het belang in van natuurinclusief bouwen. In sommige gemeentes is natuurinclusief bouwen zelf al ingesteld als nieuwe norm. In de praktijk blijkt het echter nog lastig te toetsen en toe te passen. Vandaar dat Bureau Endemica is benaderd met de vraag of wij over dit onderwerp een cursus konden ontwikkelen. Met veel energie en enthousiasme en gezonde spanning hebben wij afgelopen dinsdag 13 april dan ook ons eerste webinar ‘Natuurinclusief bouwen: theorie en inspiratie voor gemeenten’ gehouden. De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met het ontwikkelen van dit webinar. Gezien de hoeveelheid aanmeldingen die in korte tijd kwam binnenstromen, keken we erg uit naar het geven van de webinar en het inspireren van de deelnemers. Uiteindelijk hebben uit vier gemeenten 22 deelnemers zich aangemeld om ons webinar bij te wonen. Deze enthousiaste opkomst laat zien dat er veel interesse en belangstelling is bij gemeenten en hun medewerkers voor natuurinclusief bouwen!

In de webinar lieten we zien wat er allemaal komt kijken bij natuurinclusief bouwen. Dat deden we aan de hand van drie korte presentaties. Richard Witte beet het spits af met een presentatie over de link tussen de Wet Natuurbescherming en natuurinclusief bouwen. Daarna nam Britt van Houten de deelnemers mee in alle mogelijkheden omtrent natuurinclusief bouwen en omschreef ze een stappenplan hoe dit toe te passen binnen de gemeente. Tot slot liet gastspreker Anneke Blokker van de gemeente Amsterdam allerlei praktijkvoorbeelden zien. In haar presentatie liet ze zien wat de gemeente Amsterdam allemaal al doet omtrent natuurinclusief bouwen. In de chat werden de deelnemers uitgenodigd om vragen te stellen, achteraf werden deze uitgebreid beantwoord. Zo ontstond er een leuke en inspirerende discussie tussen de deelnemers en sprekers.

Uiteraard waren we heel benieuwd hoe onze webinar ontvangen zou worden. Gelukkig bleken alle deelnemers erg geïnteresseerd en kregen we veel positieve reacties. Ook konden de vele vragen die bij hen speelden beantwoord worden. Al met al kunnen we zeggen dat deze eerste editie van onze webinar geslaagd is. Wie weet zien we je bij de volgende editie!