De uitbraak van een nieuw coronavirus in China zorgt voor veel ongerustheid. Daarbij worden vleermuizen als mogelijke bron genoemd en dit leidt tot vragen aan ons. Wat is het risico van vleermuizen in onze woningen voor de gezondheid van de bewoners? Wij kunnen rustig stellen dat vleermuizen in spouwmuren, onder daken of op zolders geen gezondheidsrisico voor mensen opleveren. Bijgaand rapport laat zien waarop wij ons baseren. Corona-virussen in Nederlandse vleermuizen zouden via een tussengastheer bij de mens terecht moeten komen. Door de leefwijze van onze vleermuizen is de kans hierop verwaarloosbaar klein. De kans dat een reeds op de mens overgestapt virus door transport via vliegtuigen bij ons komt is wel serieus kansrijk.

meer informatie over endemica zoonose huisbewonende vleermuizen