Ontheffingen op de Wet natuurbescherming

Heeft u bouw-, renovatie- of herinrichtingsplannen? Endemica ontzorgt u van begin tot eind met betrekking tot de aanwezige flora en fauna. We doen een omgevingsonderzoek met onze Quickscan Flora en Fauna, schrijven een activiteitenplan met compenserende of schadebeperkende maatregelen, regelen de ontheffingsaanvraag, stellen een ecologisch werkprotocol (EWP) op en bieden ecologische begeleiding tijdens de werkzaamheden. Zo hebt u de zekerheid dat u aan alle richtlijnen onder de Wet natuurbescherming voldoet. Voor onderzoek aan beschermde flora en fauna hebben wij een eigen ontheffing (RUD.277887)..

tweekleurige-vleermuis

Gedragscodes en ontheffingen op de Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming bepaalt dat u beschermde natuur niet mag verstoren of beschadigen bij werkzaamheden. Voor bepaalde werkzaamheden, met name terugkerende en voorspelbare werkzaamheden zoals groenonderhoud, gelden zogenaamde gedragscodes. Hierin staat beschreven aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke maatregelen u moet treffen om schade te voorkomen of beperken. Endemica adviseert u over welke gedragscodes van toepassing zijn bij de uitvoering van uw project en hoe u hieraan kan voldoen.

Vallen de werkzaamheden niet onder één van de gedragscodes? Dan heeft u mogelijk een ontheffing nodig. De aanvraag hiervan kan veel tijd in beslag nemen, het is dus belangrijk tijdig te beginnen. Een ontheffing krijgt u alleen als u met een activiteitenplan laat zien dat de beschermde soorten niet in hun voortbestaan worden bedreigd en als uw project van voldoende belang is. Bij de benodigde onderzoeken houdt Endemica zowel rekening met de belangen van de natuur als die van u: uitgangspunt is dat we zoeken naar oplossingen zodat uw project doorgang kan vinden.

Ontzorging bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

Heeft u bouw-, renovatie- of herinrichtingsplannen? Endemica ontzorgt u van begin tot eind met betrekking tot de aanwezige flora en fauna. We doen een omgevingsonderzoek met onze Quickscan Flora en Fauna, schrijven een activiteitenplan met compenserende of schadebeperkende maatregelen, regelen de ontheffingsaanvraag, stellen een ecologisch werkprotocol (EWP) op en bieden ecologische begeleiding tijdens de werkzaamheden. Zo hebt u de zekerheid dat u aan alle richtlijnen onder de Wet natuurbescherming voldoet.

franjestaart

Meer informatie over gedragscodes of ontheffingen?

Onze ecologen adviseren u hier graag bij. Heeft u ruimtelijke plannen en krijgt u mogelijk te maken met de Wet natuurbescherming, neem dan contact met ons op voor onafhankelijk advies.